dissabte, 26 d’abril de 2008

La vilanova de Vilagrassa (Urgell)L'abril de l'any 1185, Alfons I de Catalunya-Aragó concedia als habitants de Vilagrassa una carta de poblament. Els cedia la possessió de les cases, horts i farraginals i el dret d'ús de pastures, boscos i sèquies ("illam aquam de Exarechavins per omnes dies"). Resten alliberats de l'intestia, l'eixorquia i la cugucia, mals usos usuals a la Catalunya Vella. S'hi estableix l'existència d'un mercat setmanal, cada dijous, i d'una fira anual, per Tots Sants.
El document diu "dono et concedo vobis vestras domos et ortos et farragenales sicut iam vobis dividimus, videlicet, ut unusquisque habeat domos et quatuor astis in amplitudine et de octo in longitudine similiter, et sic fiat de ortis." Les parcel·les d'aquestes cases, amb unes mides establertes, han perdurat en bona part fins a l'actualitat.